Efterklang: En berättelse om Torbjörn Iwan Lundquist och den osjälviska kärleken

Elisabeth Wärnfeldt

Efterklang är boken om tonsättaren Torbjörn Iwan Lundquist och hans liv levt i nära relation med och genom musiken. I mötet med tonsättaren blir det tydligt vad som igångsätter nyskaparprocessen och varför musiken klingar som den klingar när den klingar.

”Så låter fagotten när den tar plats i partituret!” utbrister Torbjörn inför den nyplöjda åkern som doftar mättat av jordighet. Så enkelt och så nära och så begripligt kan vår samtida musik få vara – en spegling av det liv som vi lever genom vårt nu.

Efterklang fördjupar förståelsen för tonsättaren Torbjörn Iwan Lundquists liv och verk och sammanställer alla hans musikaliska verk – från symfonier till filmmusik.

Följ med på en resa in i musikens epicentrum och lyssna efter…