ELLER …?

Boris Fogelman

Eller …? är en bok där textens tabutrotsande inte väjer för livets dråpligheter medan fotografierna ges samma roll som musiken i film, teater och dans. Aforismerna och bilderna har författarens gestalt som ledmotiv och bokens klangbotten är den polska litteraturens och teaterns tradition av absurdism och surrealism.