Empati

Lars Freij

Ett löfte är ingen verklighet
tills det realiseras

En sanning är inte en verklighet
för alla

En lögn blir inte verklighet
för att den upprepas

Om ordens värde och innebörd devalveras av godtycke
är grunden för vår samvaro raserad

tillitens magi bruten

Vem vårdar ordet
sanningen
och kärleken

Temat i diktsamlingen Empati är i stor utsträckning synonymt med titeln. Men dikterna gestaltar även ordens betydelse, förlåtelse och en andlig övertygelse om alltings sammanhang.

Precis som livet, präglas Empati av dikotomier som ljus och mörker, det fantastiska men också det komplexa i att vara människa, det triviala och det
exceptionella.