En annan man

Uffe Enokson

Som barn gav Erik sig själv ett löfte om självständighet. Han skulle ta sig bort ifrån den familj och det bostadsområde han växte upp i. Men friheten har haft ett pris. Den vuxne mannens vardag är ofullständig och driver honom mot ett vägval. Erik börjar därför skriva ett brev till sin far. Men vad är det han vill säga?

En annan man är en berättelse om närvaron av livets olika skeden, om avstånd, tystnad och försoning.