En synnerligen vacker och blomstrande stad: Historisk-arkeologiska perspektiv på Norrköpings äldre historia, ca 1000-1800

Peter Carelli

I boken En synnerligen vacker och blomstrande stad: Historisk-arkeologiska perspektiv på Norrköpings äldre historia (ca 1000–1800) sammanfattas Norrköpings historiska utveckling utifrån dagens kunskapsläge. I den textmässigt omfångsrika och rikt illustrerade boken skildras stadens långa och mångfasetterade utveckling, en stad med många historiska ansikten. Boken utgör ett uppdaterat och moderniserat komplement till sexbandsverket Norrköpings historia (1965–1976) och stor vikt har lagts på den språkliga tillgängligheten. Under de senaste decennierna har ett helt nytt historiskt källmaterial sett dagens ljus. Sedan 1980-talet har flera hundra arkeologiska utgrävningar bedrivits i stadens kulturlager. I boken återges de viktigaste resultaten samlat. Ett mål har även varit att återge flertalet av de många stadskartor och byggnadsritningar som bevarats från tiden före 1800. Ämnesmässigt spänner boken över alla tänkbara aspekter av stadslivet under medeltid och nyare tid. Det breda anslaget, de många illustrationerna, referensapparaten och registret gör boken till ett modernt referensverk gällande Norrköpings äldre historia. Boken riktar sig därför lika mycket till den historiskt intresserade allmänheten som den stadshistoriska forskningen.