Ett hus med vingar

Paul Nilsson

Kronetorps mölla i Arlöv, byggd 1841, är en väderkvarn belägen på ortens högsta punkt. Häromkring har man funnit boplatser från de första människorna som levde i Sverige, och trakten har bebotts sedan dess. I denna boks rader står kvarnen som en symbol för varaktigheten, en fast punkt i den mån sådana finns, en maskin som borrar oss djupt ner i den goda jorden eller lyfter oss högt över allt det betydelselösa. Här går livet och döden hand i hand, och när natten siktas från samtidens brus blir jaget större än sig självt.