Ett onödigt krig

Hans Danielsson

Den militära konflikten mellan Bolivia och Paraguay 1932–1935 var den största i Sydamerikas moderna historia.

Kriget borde ha kunnat undvikas. Det man stred om var en gigantisk, ogästvänlig ödemark i kontinentens hjärta, huvudsakligen obebodd och utan egentligt ekonomiskt värde. För detta område mobiliserade de båda fattiga länderna allt de hade av mänskliga och materiella resurser.

Ändå saknades inte ansträngningar för att åstadkomma fred. Politiker och diplomater från Bolivia och Paraguay, liksom från omvärlden, engagerade sig i förhandlingar som vid flera tillfällen var nära att leda till en varaktig uppgörelse. Trots det gled länderna till synes obönhörligen mot en militär konfrontation.