Ett politiskt mord i tre akter: Sirhan och RFK

Lars Gunnarsson

Den här boken handlar om ett av 1900-talets mest omtalade politiska mord.

Vi får följa mördarens uppväxt som flyktingbarn i USA och hur tanken på ett mord på en framstående politiker växte fram inom honom.
Samtidigt får vi följa offrets politiska bana, som på ett ödesdigert sätt ledde fram till det ofrånkomliga slutet.

Mördaren är Sirhan Sirhan. Offret är den amerikanska senatorn Robert F Kennedy.

Det är en spännande och tankeväckande historia som spänner över 20 år, från 1948 till 1968, en tid då en gammal värld övergick i en ny.

Allt tar sin början med Kennedys resa till Sirhans Palestina på våren 1948, när statens Israel bildades. I Kennedys resedagbok lades en grund för det som sedan skulle komma. Steg för steg berättas historien ända fram till den tragiska upplösningen på ett hotell i Los Angeles 1968.

Men varför mördar Sirhan just Robert Kennedy, de fattigas vän och en fredsälskare?

Den här boken förklarar det. Boken ger också en reviderad bild av Robert Kennedy. Den gängse uppfattningen i tidigare biografier är att han förändrades och radikaliseras i mitten av 1960-talet, men Lars Gunnarsson korrigerar den bilden. Kennedys dagböcker från resor i unga år till Palestina, Europa, Sovjet och Vietnam efter Andra världskriget och under avkolonialiseringens period, kastar ett ljus över hans tänkande.

Lars Gunnarsson är journalist och fil.dr i historia. Han har tidigare skrivit om Svenska kyrkan och nazismen.