Bergstrom_EttTagFardasMan

Utgivning: 2024-04-12
Häftad, 92 sidor
ISBN: 978-91-89907-15-7

Ett tag färdas man

Christoffer Bergström

Ett tag färdas man ansluter tematiskt till Christoffer Bergströms två tidigare diktsamlingar, även här skildras en svårbehandlad sjukdom och livet på en psykiatrisk avdelning. Men dikterna berättar också om förlusten av en far, om livet efter utskrivning och strävan att göra tillvaron begriplig.