Exit

Anders Westlin

att acceptera detta tysta
inte söka vägens rötter
inte glida runt sprickorna i gräset
bara dröja helt kort på stigen
där en björktrast vilset
tvekar inför den ofattbara
bördan att
söka livet utanför