Fången

Forough Farrokhzad

Tahereh Shami Tehrani (övers.)

Forough Farrokhzad, 1935–1967, var en inflytelserik iransk poet som under sitt korta liv utkom med fyra diktsamlingar vilka alla kan sägas vila på en feministisk grund. Efter att det religiösa prästerskapet tagit över makten i Iran förbjöds hennes diktsamlingar, men som förnyare av den persiskspråkiga poesin har hon en självklar roll i litteraturhistorien.