Flyttfågeln

Herbert Schwind

Flyttfågeln är en självbiografisk skildring, där vi får följa huvudpersonen Clemens uppväxt i krigets och efterkrigstidens Wien. Han minns de amerikanska bombräderna och hur de ryska trupperna drog fram över landet. Under tiden som krigsbarn i Belgien glömde han sitt modersmål. Vi får följa med till mormor och morfar i en by nära ungerska gränsen och får också berättat hur han av en tillfällighet 1963 hamnade i Sverige.

I denna skildring möter vi en pojkes många eftertänksamma funderingar, en fin och varsam miljöskildring och starka personligheter, som trots svåra prövningar inte ger upp. Men här berättas också om många ljusa ungdomsminnen och om djup vänskap som trotsat långa avstånd och år.

Ett brokigt nystan av minnen vävs här samman till en färgstark livstavla.