Föreläsningen: nyanser och variationer i förskolan

Laila Reidefors

Bestämd men nervös kliver Vanja återigen upp på scenen för att föreläsa om minimikraven som måste uppfyllas på en förskola. Vanja är så pass gammal att hon har jobbat inom förskolan när arbetsvillkoren för de anställda var betydligt bättre. Till och med rimliga. Och hon har jobbat under de år när försämringarna kommit smygande.

I publiken sitter förskollärare, barnskötare, pedagoger och vikarier. Vilka tankar sätts i gång hos dem när de lyssnar på Vanja? Uppfylls de här kraven på alla förskolor? Om inte, vad leder det till i så fall?

Enligt skollagen ska alla förskolor vara likvärdiga. Men stämmer det verkligen?

I Föreläsningen: nyanser och variationer i förskolan får läsaren en unik möjlighet att ta del av personliga reflektioner och händelser samt följa förskolans arbete inifrån: från kroppen som arbetsredskap till barns språkutveckling, normkritiskt berättande och hur ris i stället för sand kan skapa lärande.

Oavsett om du arbetar inom förskolan, studerar för att göra det eller är beslutsfattare, kommer du att känna igen mycket av förskolans vardag. Du som är förälder till barn som går i förskola, eller snart kommer att bli, får möjlighet till insikter om hur arbetssituationen på olika förskolor kan se ut och vilken betydelse det har för både barn och personal.