Utgivning: 2023-12-14
Danskt band, 180 sidor
Omslag: Malin Björnhager
ISBN: 978-91-89850-23-1

Gästfrihetens gränser och hopp

Sten Högberg

Sten Högberg vandrar i Gamla staden i Jerusalem där den pensionerade pastorn noterar de vaksamma blickarna hos israelisk militär i strömmen av religiösa turister. Det står i kontrast till de nyfikna blickar och välkomnande tillrop som möter honom i den palestinska staden Jeriko.

Sten är på plats i Israel och Palestina som en del av ett ”följe­slagar­program” som drivs av Kyrkornas världsråd. Uppdraget är att under tre månader vara en del av ett internationellt team som håller kontakt med och ger personligt stöd till personer och familjer som är utsatta för eller löper risk att utsättas för våld, trakasserier och brott mot inter­­nationell humanitär lag. Vi får följa Stens besök i en familj vars hus hotas av rivning och skarpa militära övningar i byn.

Sten Högbergs tid i Mellanöstern har mynnat ut i Gästfrihetens gränser och hopp, en populärvetenskaplig översiktlig granskning av innebörderna i begreppet gästfrihet och dess hi­storiska och kulturella rötter. Genom en omläsning av centrala bibeltexter fördjupar sig Sten Högberg i gästfrihetens olika former. Varför har gästfriheten fått en så underordnad ställning i den västerländska kulturen, när den är så central i österländsk och semitisk religiös tradition?

Med hjälp av att granska berättelserna om Abraham i Gamla testamentet såväl som Jesu budskap i Nya testamentet söker Sten Högberg efter en mer relevant kristen livssyn och samhälls­syn, än den som kommer ur fundamentalism och bokstavstro.

Gästfrihetens gränser och hopp bjuder på fördjupande insikter om Israel och Palestinas historia, om olika bibliska tolkningar såväl som personliga reflektioner om hur vi människor bemöter varandra och förhåller oss till våra medmänniskor.