Hägring

Lena Eisele

”Solstänk gick i moln.”
”Du dränker mig, Herre.”
”Nej”, sade Gud.
”Jag gråter själv.”
”Det är Guds tårar du inte tycker om.”

Hägring är en prosalyrisk skildring av livet. Profeten som framträder i verket är en symbol för livet självt. Han är en skör och olycklig själ.