Hållbar hjärna med mindfulness

Margaretha Öström

Vill du styras av bruset omkring dig eller vill du själv ta kontrollen över ditt liv?

Ett omedvetet självledarskap är ofta händelsestyrt och reaktivt då man låter händelser och känslor styra vad man gör. Vi lever i en ”uppmärksamhetsekonomi” som ställer höga krav på vårt fokus, och vi blir lätt ofokuserade, stressade och trötta.

Genom mindfulness kan du bli mer medveten om hur du kan leda dig själv, uppnå högre fokus, minska den mörka sidan av din personlighets inverkan och bli mer strategisk i hur du lever ditt liv. Mindfulness bidrar till en livsstil som är lämpad för den målmedvetna ledaren eller dig som strävar efter att bli en.

I ett målmedvetet självledarskap riktar du din ambition mot rätt saker, på ett hållbart sätt. Hållbar hjärna med mindfulness är boken som tar sig an myter kring mindfulness, exemplifierar fall där mindfulness hjälpt människor, och beskriver hur du kan agera målstyrt och hållbart.

Hör Margaretha Öström berätta om Hållbar hjärna med mindfulness! Filmerna är från bokreleasen i Stockholm.