Hålrum

Dan Gerell

Samlingen Hålrum behandlar några av livets existentiella frågor och vägval: samtidens kompli­cerade förhållande till naturen, vad som egentligen är livsviktigt när frågan ställs på sin spets, vandring i vid bemärkelse, ibland också irrfärder i en inre värld full av hålrum.