Havets vargar

Henrik Gustafsson

KRIG!

Kronan år 1676

Ombord på det svenska regalskeppet Kronan, sliter den tvångsvärvade drängen Johan Galle som båtsman, tillsammans med sina nyfunna kamrater – den ordningsamme överbåtsmannen Nisse och den hårdföre bösseskytten Larsson – för att tillsammans överleva krigets umbäranden.

Utanför den sömniga byn Hulterstad, på Ölands östra kust, möter Sveriges örlogsflotta den allierade dansk-holländska flottan i det största sjöslag som någonsin utkämpats på Östersjöns kalla, bräckta vatten.

Föga anar någon i besättningen, att de snart inte bara kommer att strida för sina liv, utan för hela mänsklighetens överlevnad. Då de möter en urtida mardröm, som nästlat sig ombord på deras skepp. Kommer de att kunna undkomma med sina liv i behåll, eller för den delen, med sin… själ?

Mina Damer och Herrar; välkomna till

…Helvetet.