Hem till Holjekroken

Patric Eghammer

Hem till Holjekroken består av tre delar med vardera 333 minnesfragment. Stort och smått, högt och lågt blandas utan strängare krav på kronologi och sammanhang. Samtidigt skapar fragmenten en berättelse med olika lager. Huvudspåret är en ung pojkes äventyr och upplevelser på väg fram till en tillvaro där musiken får ett allt större utrymme. I bakgrunden finns brukssamhällets nedåtgående kurva från blomstrande framtidstro till avfolkningsstämning. Den större kontexten är Sveriges historia från rekordårens slutfas fram till åttiotalets mitt.

Citat från BTJ-häftet nr 8, 2020
Minnesbilderna är charmigt självupptagna. På ett enkelt språk och med skarp iakttagelseförmåga skildrar författaren en förgången tid utifrån ett barns perspektiv.

Betyg: 3/5

Lektör: Inger Wassenius