Utgivning: 2023-11-25
Inbunden, 354 sidor
Omslag: Tomas Ekström
ISBN: 978-91-89850-69-9

Himmelriket, Skärselden och kampen om Svecia

Arnesson & Unnbom

Vintern, år 1205. Den strängaste på länge.
Drygt tio år har passerat sedan Sigmund Kjetillsson landsteg på Jyllands kust efter en osannolik resa som blev långt mer dramatisk än han någonsin kunnat föreställa sig. Han hade vunnit stora segrar, men också förlorat det allra värdefullaste.

I det som ska komma att bli Svea rike har kyrkan tagit sitt grepp om människornas själar och blivit en maktfaktor som genomsyrar hela riket.

Sigmund har inte mycket till övers för kyrkans överhöghet, men hans goda föresatser att vid hemkomsten hålla sig utanför maktspel och stridigheter grusas tidigt, då han motvilligt dras in i kampen om kungakronan mellan kung Sverker och Erik Knutsson.

Som ledare för kristenheten håller påven Innocentius III sina vakande ögon på vad som händer i de katolska kungarikena.  Med sina bannbullor och interdikt styr han från påvestolen i Rom och ingriper även i striden om tronen mellan Erik och Sverker. Samtidigt i sydöstra Frankrike börjar katarerna känna sig alltmer hotade under hans hårdföra inriktning.

Himmelriket, Skärselden & kampen om Svecia är en historisk roman om maktfullkomlighet, människornas kamp för tillvaron och kyrkans påverkan på deras liv.

En berättelse om hänsynslöst våld och förunderlig kärlek.