Hon och jag

Ingrid Rasch

”Våra positioner var inte unika. De låg i tiden och var på många sätt typiska för det samtidiga generationsupproret i västvärlden. Kampen om nya värderingar och trossatser splittrade familjer och utspelades på alla möjliga nivåer i samhället.

Men hur skulle hon och jag kunnat se den dimensionen. Då. Uppfyllda som vi var av hettan och smärtan i oss själva.”

Hon och jag är en berättelse om en mor och dotter, om symbiotisk kärlek och frigörelse, om närhet och om ensamhet.