Hör min röst

Ahmad Rahimi & Terese Hansen

Ahmad Rahimi var en av alla de ensamkommande ungdomar som tog sig till Sverige under flyktingkrisen 2015 och som skulle hamna mitt i ett politiskt spel, där allt hårdare asyllagar och åtstramningar skulle drabba de som redan var mest utsatta. Men Ahmad var inte tyst.

Under sina tre första år i Sverige skulle han, ensam i ett nytt land med ett nytt språk, komma att kämpa både på ett personligt plan och samtidigt ta sig in i politiken och ut på barrikaderna.

Han har gått främst i demonstrationstågen. Han har hållit tal framför hundra- och tusentals personer och han har fått ta emot både hot och hat från både rasister och landsmän.
Många är även de gånger då han blundat för sitt eget mående för att hjälpa andra.

För sin kamp för ensamkommande och mänskliga rättigheter belönades Ahmad Rahimi med Raoul Wallenberg Academys pris Ungt Kurage år 2017 och han var också en av de som startade upp den omtalade sittstrejken i Stockholm.

Hör min röst är Ahmads historia.

Citat från BTJ-häftet nr 8, 2020:

I boken berättar Rahimi om sin uppväxt och om sin färd till Sverige. Likt många andra hamnade han i en lång och utdragen asylprocess, men hans resa blev ändå olik många andras. Under sina första år i Sverige kommer Rahimi att genom tal och manifestationer göra sig ett namn som en kämpe för ensamkommande barn och mänskliga rättigheter. Han har skrivit boken tillsammans med läraren Terese Hansen. Berättelsen är författarens egen, men bokens styrka och det som gör den intressant för en bredare publik är att den utgör ett dokument över ensamkommandes situation i Sverige under och efter 2015. Hör min röst är en bra och välskriven bok som också innehåller fotografier, vilka förstärker en fascinerande berättelse.

Betyg 3/5

Lektör: Therese Nordholm