Hur det kunde ha varit

Leif Jonsson

Ett syskonpar skaffar sig en bild av sina föräldrars uppväxt och tid tillsammans under 1900-talets första hälft med hjälp av ett album och diverse texter. Deras pappa växte upp som statarson vid jordegendomen Bjertorp på den bördiga Varaslätten. Deras mamma var stadsjänta i det då fattiga Gävle. Tillsammans slog sig föräldrarna ner i det snabbväxande industrisamhället Sandviken. Syskonparet försöker förstå hur deras föräldrars liv gestaltade sig vid den tid då Sverige omvandlades från jordbruks- till industrisamhälle.

Hur det kunde ha varit är en bok om historieskapande, och ett syskonpars skapande av levnadshistoria genom att gräva i det förflutna. Det ena syskonet gör det genom att rekonstruera ett album som hon hittar i sin mammas lägenhet. På så sätt skapar hon berättelser, bygger vidare på och omtolkar de berättelser som hennes föräldrar hade skildrat i albumet. Det andra syskonet gräver djupare i det förflutna genom att djupdyka i texter, filmer och det muntliga historieberättandet. På så sätt uppdagar han mer om föräldrarnas liv i de samhällen där de levde.

Hur det kunde ha varit berättar inte bara vad som kommer fram om det förflutna utan också hur människor handskas med egna och andra personers minnen då historia skapas.