Hur dog Peter Artedi? En vetenskapshistorisk gåta

Theodore W. Pietsch

När den unge Peter Artedi och Carl Linnaeus först stöter på var­andra i mars 1729, som studenter vid Uppsala universitet, fattar de omedelbart tycke för varandra och upprättar snart ett livligt intellektuellt utbyte. De delar sina revolutionära idéer om ordning och hierarki i naturvetenskapen, och utvecklar sätt att klassificera växter och djur på sätt som aldrig tidigare skådats: Linnaeus fokuserar på växter och Artedi på fiskar.

Men i september 1735, precis innan Artedi ska ge ut sitt livsverk, drunknar han under förbryllande omständigheter. Linnaeus fullföljer sitt löfte till sin förlorade vän genom att publicera hans manu­skript, men innan dess ger han ut sitt eget och slår igenom på storslaget vis: hans verk förändrar hela naturvetenskapen. Den drunknade Artedi, däremot, sjunker snabbt i glömska.

Gåtan om Peter Artedis död, och berättelsen om en föga känd händelse från ett viktigt historiskt tidevarv, är en studie i den bortglömda berättelsen bakom Linnaeus och Artedis vänskap, och utforskar vad som kanske egentligen hände mellan dem.

Hur dog Peter Artedi? En vetenskapshistorisk gåta är en historisk roman som utforskar gamla Amsterdam och den mystiska bortgången av en ung, svensk vetenskapsman. Berättarrösten är en av upplysnings­tidens starkast lysande stjärnor.