I det dolda

Teresa Allzén

Hemligheter – vad gör de med oss – de som vi döljer för andra och de som blivit oåtkomliga för oss själva? När, hur och varför blir de hemliga?

Markus är mycket framgångsrik i sitt yrke som företagare i spelutvecklingsbranschen. Han är gift, har två barn och ett välbeställt liv. Bakom den lyckade fasaden döljer sig dock en annan verklighet som fått Markus att söka hjälp för sin psykiska ohälsa.  Han för en terapidagbok – rädd att glömma det viktiga i terapiprocessen, så som han har glömt så mycket annat … Viveka är hans terapeut. Hon skriver för att bearbeta, förstå eller bara reflektera över det som sker.

I det dolda är en berättelse om ett människoöde, familjelivets labyrinter och ett terapeutiskt universum. Den söker förmedla något grundläggande om våra mänskliga villkor, nämligen hur vi formas av våra relationer. På gott och ont.