I Guds namn

Christian Pavón

Norge, 1800-tal.

Vidkun växer upp i den isolerade byn Vedarpen, ett sekteristiskt styrt samhälle som kontrolleras och definieras av en ond och grym sektledare. För att munnarna att mätta inte ska bli för många har byns religiösa ledare bestämt att en familj inte får föda fler än tre barn. När ett fjärde barn föds vet byborna vad som väntar: Döddagen.

Efter att den unge Vidkun gjort något ingen annan i byn vågar tvingas han fly från ön. I sitt sökande efter andlighet och rättvisa, möter han kärleken och godheten men också döden och ondskan. I sitt inre planerar han sin hämnd mot ondskan som tagit hans by i besittning.

I Guds namn är en berättelse om tro, hämnd, makt och kärlek, men ämnar även att inspirera läsaren till ett individuellt sökande efter mening, och till ett filosoferande om livets djupare frågor. I Guds namn är existentialistisk men också en historisk roman, som utspelar sig under en intressant tid, där religion möter vetenskap och traditionalism möter nydanande idéer.