I Klingvalls hage

Tiina Holmqvist

När myndigheterna bjuder in medborgarna till att skriva några sista tankar till sina efterlevande, börjar den pensionerade advokaten Sven Klingvall att reflektera kring sina åttiofem år på jorden.

I centrum för hans berättelse står den komplicerade relationen till hustrun Liselott. Frågor om ansvar, frihet och förutsättningar skärskådas i ljuset av det till ytan perfekta familjelivet och en lång rad mer eller mindre hemliga kärleksaffärer.

Var går gränsen för våra möjligheter att söka oss en självvald väg genom livet?

I Klingvalls hage är en berättelse om ett äktenskap. Men också om ålderdomens sällsamma tillstånd: den pockande vetskapen om att tiden är utmätt, minnets selektivitet och processen att nå själslig mognad.