I skönhet som natten

Mathias Dahlström

Småland, 1972.
Anna är inte gjord för en småstad, hennes längtan efter äventyr alienerar henne från vänner och omgivning. Anna har genom musiken fått berättat för sig om hur stor och omvälvande världen är. Det är i den stora världen hon hör hemma. För att förstå den måste hon åka till platsen där berättarna finns: New York. Bland droger, självutnämnda levnadskonstnärer och rockstjärnor lär Anna känna sig själv. Var det verkligen den här världen hon ville bli en del av?

Småland, 1996.
Eja lämnar samma småstad som Anna men för en popfestival. Medan Anna sökte sin framtid, söker Eja sitt förflutna. Hon har rotat i lådor som hennes mamma inte vill att hon ska rota i.
De som bär spår från tiden i New York. De som berättar om honom. Han som Eja aldrig träffat. Rockstjärnan. Pappa.

I skönhet som natten är en feelgoodroman med svärta, en historia som rör sig i popkulturella rum – från 70-talets New York med Chelsea Hotel och klubben Max’s Kansas City till 90-talets Hultsfredsfestival och dess alternativa befolkning. I skönhet som natten, vars titel är hämtad från en av lord Byrons mest kända dikter, handlar om att fly ifrån något och att hitta hem.