Fadäser och framgångar i TV-musikens och radions entourage

Jan Sederholm

Hur gick det egentligen till när TV:n blev en självklar del av svenskarnas vardag på 1960- och 70-talet? En tid då man såg möjligheten att äntligen kunna nå den stora publiken med klassisk musik – och låta stora världsnamn uppträda hemma i vardagsrummen. Följ Sergiu Celibidache, Riccardo Muti, Andrés Segovia, Willy Boskowsky och andra musiker och konstnärer som medverkade i svensk TV:s barndom bakom kulisserna, levande beskrivet av TV-producenten Jan Sederholm som var med och drog i gång mediet i Sverige. Anekdoter från TV-inspelningar, halsbrytande tekniska lösningar när paniken var nära inför sändning, spännande ögonblicksbilder från en epok då TV-mediet var helt nytt, ger både inblick i dåtidens musikervärld och en bit underhållande historia om TV:s tekniska utveckling.

”Att mina fadäser och framgångar i radio och TV råkar sammanfalla med etermediernas utveckling har gett mig en unik möjlighet till dokumentation från en epok som håller på att falla i glömska. Jag är övertygad om att musiken som konstart är en överlägsen förmedlare av olika tidsåldrar och deras emotionella klimat och hoppas att min beskrivning av TV:s stapplande barndom kan ge både en komisk, men även historisk, inblick i 1960- och 1970-talens mentalitet, både bland musiker och TV-folk.”

– Jan Sederholm