idoldyrkan_omslag-f

Utgivning: 2024-05-28
Danskt band, 196 sidor
Formgivare: Tomas Ekström
ISBN: 978-91-89850-60-6

Idoldyrkan och narcissism i tonåren

Charlotta Björklind, Bo Sigrell, Lena Teurnell

Den unge man som berättar om sitt betydelsefulla möte med sin idol, Woody Guthrie, beskriver det som en uppenbarelse, ett knytnävsslag, han drabbas som om han slängts tvärs över ett rum. Hans beskrivning är kroppslig, dramatisk, omvälvande som en förälskelse eller som vore det en omvändelse.

Vad är en idol? Var kommer begreppet ”narcissism” ifrån och hur kopplas det till idolskap? Hur får unga människor idoler? Varför får vi idoler?

I Idoldyrkan och narcissism i tonåren tar sig psykoanalytikerna Charlotta Björklind, Lena Teurnell och Bo Sigrell an begreppen narcissism och idolskap. Med hjälp av fallstudier undersöker författarna hur tonåringar kom i kontakt med de personer som kom att bli deras idoler: hur idolskapet började, vilka aspekter av idolen som gav tonåringarna tillfredsställelse och hur idolskapet kom att prägla deras liv, inte bara under tonåren utan även senare i livet. Författarna vänder och vrider på idoldyrkan som koncept, bland annat genom att intervjua artisten Andreas Johnson i egenskap av idol.