Invandraren och hans ättlingar

Roland Pusch

Berättelsen om tysken Gerhard Puschs resa till Sverige på tjugotalet handlar om den välutbildade invandrarens möte med en annan kultur och om vedermödor i karriären och i umgänget med svenskar. De kulturella skillnaderna mellan de två länderna var mindre än för nutida invandrare men många problem liknar ändå de som invandraren Gerhard fick uppleva för hundra år sedan. Berättaren, invandrarbarnet och Ekenskisen Roland, skildrar i Invandraren sin färgstarka och begåvade far. Berättelsen om Gerhard Pusch är lika mycket en berättelse om en människas liv i en omvälvande tid som ett porträtt av Sverige och världen under decennier som präglades av konflikter och uppfinnesrikedom.