Jag reser i andetaget av nu

Bo Gustavsson

Denna bok börjar med planteringen av ett äppelträd till Gustavssons barnbarn Erland. Det är en trosakt för framtiden och vårt gemensamma nu. Dikterna handlar om olika slags resor som utvecklar sig till en rannsakan av samtiden. Kan vi lära oss sjunga en ny sång till vår blå planet i kosmos?