Jimmies bok

Jennie Thorgren

Tänk dig att du står och håller ditt barn som är sex veckor gammalt.

Du är ensam i en stad mer än hundra mil hemifrån och du har just fått reda på att ditt barn är dödssjukt och behöver operera hjärtat.

Du får veta att utan operation kommer ditt barn att dö inom någon vecka. Med operation finns möjligheten till ett bra liv, men den kan också innebära döden. Valet är ditt och det är bråttom att fatta ett beslut.

Tänk dig sedan att du lämnar över ditt barn i en okänd människas famn, med vetskapen om att det kan ha varit sista gången du såg ditt barn vid liv.

Det hände mig.