Källorna tiden tog

Ingmar Nylund

Richard Dean anländer till Göteborg på morgonen den 11 maj år 1669 efter den stora branden som ödelade halva staden. Han är ute på det självpåtagna uppdraget att presentera en ny kristen lära genom att ge ut en bok av predikanten John Bunyan, en av puritanismens portalgestalter.

Det tryckeri han söker ligger i aska och på grund av det kaos som råder tvingas främlingen fly i båt ut på Göta älv. Ihop med en ordensbroder och en berömd klockmakare beger han sig in i landet. Efter att Clara, en nyvunnen bekantskap, anslutit sig, företar de fyra en resa mot kvinnans hemtrakter i det land som många ännu ser som svenska erövringar av norskt territorium.

Flykten från falska anklagelser blir till en färd genom västkustlandskapet och till en inre resa kring tro, vetande, tidens tecken och sinande historiska källor. Rent avgörande blir mötet med kärleken som träder fram med begreppen nåd och sanning.