Utgivning: 2023-12-01
Inbunden, 84 sidor
Omslag: Jovanna Mendes de Souza
ISBN: 978-91-89850-01-9

Kaosets universum 1

Patrick Ahlström

Kopplas samman av härvans linjer

Andra tecken döljs i springorna

Och spär på mysteriets klot

Som förankrar nätverkets mitt

En händelse bryter balansen

Tär på bandens rosetter

Samtidigt drar okända varelser in

Under intets bleka hinna

Något tar över kontrollen

Inom barriärerna ökar misstänksamheten

Vill separeras från dess grepp

Enskilda söker närheten igen

Riskerar allt för harmonins skull

Sanningen virvlar i dimmans moln

Utmanar strukturens stela klippor

Med energins skarpa vågor