Konsten att bli äldre

Nanne Hessel

Mitt i livet träder vi in i ett gränsland. Vi börjar märka att vi åldras. Ofta talar vi om åldrandet som någonting negativt och svårt. Tiden som återstår börjar bli begränsad och vår vardag förändras. Vi kanske inte ska vara så rädda för den förändringen? Vi kanske kan hitta en öppenhet att möta det okända och kanske till och med bli nyfikna på den här fasen av livet – ”den tredje åldern”.

Med den tredje åldern förändras perspektiven, det blir inte längre så intressant att betrakta hur många år man levt utan en väsentligare fråga blir hur många år som är kvar att leva. Hur vill jag använda tiden som jag har kvar att leva? Vad vill jag använda mitt liv till? Vad ska jag göra som pensionär? Vilka krav är det rimligt att ställa på mig själv? Ska jag fortsätta anstränga mig, fortsätta att prestera eller redan nu börja att dra mig undan? Kommer jag att fortsätta att vara frisk?

Konsten att bli äldre är skriven ur ett psykologiskt och existentiellt perspektiv, där livsfrågorna får en framträdande plats. Det är en tankeväckande och hoppfull läsning som utmanar synen på åldrandet. En perfekt läsning för den som närmar sig, eller redan nått, pensionsåldern.