Kost för den psykiska hälsan

Charlotte Erlanson-Albertsson

I egenskap av vetenskapskvinna tror Charlotte Erlanson-Albertsson på stärkande krafter, och där fyller maten en viktig funktion. Att äta är ett tillfälle för styrka och stimulans, för både kropp och själ. Men maten påverkar oss samtidigt på en mängd sätt, och i den här boken förmedlar hon vad vetenskapen säger om effekten av olika livsmedel på hälsan, beroende på vilket hälsoproblem som föreligger.

Kost för den psykiska hälsan inleds med en allmän beskrivning av hälsa, smaker och ätbeteende. Därefter följer specifika kapitel om den lämpligaste kosten vid olika hälsoproblem, som inflammation, influensa, migrän, autismspektrumtillstånd, depression och ångest. Förändringar i kosten ger snabba förändringar i hur vi mår – vi ska ta vara på den hemligheten och den möjligheten.