Kvinnan i parkens träd

Max Hüttner

En bit upp i träden kan man kanske få syn på henne. Den envisa, märkliga flickan som ser vad andra inte ser: hur Vasaparken kan skänka glädje, ro och fristad åt stadens befolkning.
Alma växer upp utan far på en mörk bakgård i en stad som under början av 1900-talet kraftigt förändras. På krokiga vägar tar sig Alma från fattigkvarteren till att bli en för tiden drivande person bland de styrande männen för att påverka hur Stockholms parker och andra yttre miljöer tar steget in i en ny tid.

Genom människorna i Almas närhet – mor, mormor, vänner och kollegor – tecknas ett porträtt av en inspirerande kvinna i en mansdominerad värld. Och av parken som definierar henne och de i hennes närhet.

Kvinnan i parkens träd är en berättelse om hur en engagerad kvinna kan påverka sin omvärld, och om hur en park med sin gröna lunga kan andas nytt liv i människors inre.