Kvinnor på Sri Lanka

Ingrid Sandin

Under mer än tio års tid har Ingrid Sandin varit engagerad i en frivilligorganisation på Sri Lanka. I Kvinnor på Sri Lanka låter hon en grupp kvinnor berätta om sina liv och sina erfarenheter i detta fascinerande och mångfacetterade land. Ett land präglat av sin mycket speciella historia med religiösa och etniska motsättningar, och de århundraden som landet var koloni under olika europeiska nationer som Portugal, Holland och England. Kvinnornas berättelser är samlade i olika teman, som kvinnans roll i familjen, i samhället och inte minst religionens betydelse för Sri Lankas kvinnor.

Berättelserna ramas in av olika faktabeskrivningar av det singalesiska samhällets historia och av religionens utveckling och samhällsutvecklingen i stort. Historiens vingslag är tydliga även i dagens samhälle och tanken med dessa faktabeskrivningar är att sätta in kvinnornas berättelser i ett sammanhang.

Citat från BTJ-häftet nr 5, 2020: 
Ingrid Sandin har arbetat i mer än tio år med frivilligorganisationer på Sri Lanka. I denna bok låter hon några kvinnor berätta om sina liv och erfarenheter. Det är kvinnor med delvis olika bakgrund, några kristna, några buddhister. Alla har dock medel- eller överklassbakgrund. Författaren inleder med Sri Lankas historia, religioner och samhällsutveckling, som en nödvändig bakgrund.

Det är ett intressant och spännande ämne, med fokus på
kvinnosynen i samhället och religionen, både historiskt och i nutid.

Lektör: Margareta Hartelius