Landsfadern

Erik Magnusson

Valter Nordin är 21 år och enligt sig själv en äkta patriot, fast besluten om att göra det bästa för Sverige. Under den stekheta sommaren 2018 får han sitt tredje avslag från polisen, och börjar allt bittrare söka efter en ny väg.

En rad omständigheter gör att det inte riktigt blir som han tänkt sig, och Valter tvingas till insikten om vad patriotism kan vara, och vad det bästa för Sverige till slut kan bli. Innan historien upprepat sig kanske han också finner det som hela Sverige letar efter.

En landsfader.

Landsfadern handlar om patriotism i Sverige, hur den kan tolkas och vad det kan leda till.