Längs drömstigen: en neurologiprofessors upplevelser och funderingar

Sten-Magnus Aquilonius

Uttrycket ”vi är vår hjärna” präglar Uppsalaprofessorn Sten-Magnus Aquilonius intressanta och roande – men också bitvis oroande – skildring.

Vi får följa neurovetenskapens utveckling från 1960-talet fram till idag, med fokus på Parkinsons och Alzheimers sjukdomar samt ALS. Och hur allt ifrån en giftig afrikansk baljväxt till kusliga stridsmedel varit Aquilonius och andra framstående forskare behjälpliga i att finna läkemedel mot dessa livsnedbrytande åkommor.

Längs drömstigen: en neurologiprofessors upplevelser och funderingar får läsaren en stor dos glimtar – av minnen, av nutiden och av framtiden.