Låt det bli ljus

Dan Engström

Den svenske juristen Niklas lever ett ensamt och händelselöst liv i Uppsala. Men under en regnig joggingtur får han en mystisk otydbar gammal bok i sin hand. I ett försök att tyda bokens innehåll söker han upp sin före detta flickvän Sanna. Hon är den enda person han känner som möjligen kan hjälpa honom att lösa bokens gåta. När inte heller hon förmår tyda dess innehåll, beger de sig till Sannas kollega i Genève – professor Schrödinger. Professorn förstår snart att boken kan vara det mytomspunna verket Originale est fabula – den ursprungliga skapelseberättelsen. Boken om människans ursprung. Kommer boken, om den kan tydas, kunna ge oss svaren om människans ursprung?

Låt det bli ljus tar oss på en resa från tidens begynnelse till modern tid. Resan genom tiden sker med den stän-digt närvarande frågan varför just Niklas anförtroddes boken och varför den kom i dagen just nu. Kommer boken också att besvara frågan om det finns en Skapare?