Likt en skugga flyr alltid livet

Barbra Monika Kjellgren

Likt en skugga flyr alltid livet är en släkthistoria i romanform, på verklighetens grund. I centrum står främst familjerna Wolf, Hase och Oldbrycht som vävs allt tätare samman under åren 1855–1947. Från Irland, Österrike-Ungern, Belgien, Frankrike, Estland och Litauen kommer de till textilstaden Lódz under den tid då Polen lyder under rysk överhöghet. När familjemedlemmar lämnar, flyr landet för England, Österrike och även Sverige, har det först ockuperats av tyska stövlar och åter sovjetiska. Modiga polska soldater och alla polska RAF-piloter till trots.

Berättelsen är som en flod. Den börjar som en rinnande bäck för att, så småningom, vidga sin fåra. Genom familjemedlemmarnas upplevelser, glädje och sorg tar läsaren del av de båda världskrigen. Platser som Verdun, Somme – och decennier senare – Monte Cassino samt Katyn ger läsarna nya dimensioner och inblickar i världens maktspel. Genom Likt en skugga flyr alltid livet fördjupas förståelsen för vårt södra grannlands omvälvande historia.