Lille Harry i Hindersborg i Rinkeby

Alice Bähren

‌För många år sen såg Rinkeby annorlunda ut än det gör idag. Där fanns stora bondgårdar, små torp och stugor. Runt gårdarna låg gröna ängar där kor och hästar gick och betade och säden stod och svajade. I skogarna gick älgar, rävar och många andra djur. I backarna växte blommor av olika slag. På vissa ställen var skogen full av liljekonvaljer. Blåbär och lingon trivdes bland mossa och barr. Flugsvampar, kantareller och Karl Johan syntes på hösten bland gulnande löv. Fåglarna kvittrade i buskar och träd.

Ja, Rinkeby var riktiga landet fast det låg så nära storstaden.

Om du vill kan du läsa här om Lille Harry som en gång bodde ute på landet i Rinkeby.