Livet i dödens närhet

Agneta Grandin

Jag möter spindelns nät
utan beröring
Nu kan jag åter känna livets puls
i dödens närhet