Livet på mitt sätt

Annette Arwidmark

Livets händelser sätter i boken prägeln
dikterna handlar om såna lägen
Om kärlek sorg, glädje och tårar
men även om vinter, sommar, höst och vårar