Lyckligtvis är jag

Lena Gunhaga

Det finns känslor och situationer som vi alla kan relatera till och som knyter samman oss människor oavsett om det är irritation, förundran, svek eller tillit.

Ärligt och hudlöst sätter Lena Gunhaga ord på dessa känsloyttringar i beskrivningar som pendlar mellan målande detaljrikedom och kraftfullt korthuggna formuleringar. Även om frågorna är komplexa är formen avskalad, vilket gör att läsningen blir lika angelägen som absorberande. Genom ordval och rytm förmedlar Lena Gunhagas dikter ett igenkännande och uppmuntrar till såväl reflektion som vila i det bekanta.