Maktskifte? Jämställdhet enligt kvinnliga närlingslivseliten

Jina Zachrisson

Hur ser Sveriges mest framgångsrika kvinnor på jämställdhet, och vad har de själva gjort för att lyckas nå toppositioner i ett samhälle som på många sätt fortfarande domineras av män? Vad har dessa kända kvinnor för råd till arbetsgivare och unga kvinnor i början av sina karriärer?För att skapa en bättre förståelse för jämställdhetsfrågan i näringslivet har författaren intervjuat drygt femtio av Sveriges mäktigaste kvinnliga ledare om deras olika vägar till framgång och perspektiv på jämställdhet. Bokens syfte är att göra jämställdhetsdebatten mer konkret och att slå hål på många av de föreställningar som präglar den idag: Är det verkligen sant att vi kommit så långt i Sverige, bara för att vi har gjort mer än många andra länder? Är det ett pågående maktskifte vi ser, eller är mycket i själva verket ett spel för gallerierna? Ska vi behandla kvinnor på samma sätt som vi behandlar män i yrkeslivet? Och vilket ansvar har kvinnorna själva på vägen mot jämställdhet?