Månborgen

Rasmus Andersson

Du log
och
sa

Du skrev
mig i
motljuset av
ditt hjärta