Mellan dagarna och nätterna vi skingras

Jonatan Jakobsson Wik

Klirr! Det blir stilla i matsalen. Cordelias vinglas har glidit ur hennes hand. Alla stannar upp och vänder sig om. Glasskärvorna far över golvet som om de vore ord i meningar man tappat. Några röda droppar i varje skärva påminner om var de kommit ifrån.

“Mellan dagarna och nätterna vi skingras” berättar om vem människan är eller kan vara. Den sköra Cordelia kastar sig ut i en självdestruktiv virvel medan äktenskapet, och rentav jaget, faller sönder. Författarens metaforrika språk ger oss nya sätt att se och reflektera.

Citat från BTJ-häftet nr 8, 2020:
Cordelias äktenskap är på väg att lösas upp, liksom hennes eget jag. Hon ger sig ut på jakt efter sig själv, men kanske också efter någonting annat. Huvudpersonens osäkerhet speglar pricksäkert vår tids brist på stabilitet och de närmaste kvävande kraven på hur man ska vara, både som förälder och människa. Språket är lika upplöst och drömskt metaforiskt som huvudpersonen, utan att det blir pretentiöst eller svårtillgängligt. Mellan dagarna och nätterna vi skingras är en roman för den som vill läsa om sin samtid och som uppskattar ett vackert språk. Det här är en stark debut som skickligt låter läsaren förstå och faktiskt känna hur den hudlösa Cordelia tänker och upplever sin omgivning.

Betyg 4/5


Lektör: Katrine Hamori